Select Page

Pelaksanaan Upacara Senin Pagi tanggal 07 Oktober 2019. Selaku pembina upacara adalah Dr. H. Osin Moh. Muhsin, S.H., M.Hum. dan sebagai komandan upacara Sakija.

apel 7 oktober 1